Cookie Information
Diese Webseite verwendet Cookies. Bei weiterer Nutzung gehen wir davon aus, dass Sie mit der Nutzung von Cookies einverstanden sind. Impressum

Online-Nachlese der Esperanto-Weltkongresse


 1. Esperanto-Weltkongress, Boulogne-sur-Mer, 1905

» Adresaro de la kongresanoj en Boulogne-sur-Mer 1905. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Adresaro de UK-anoj 1905. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Compte-rendu extrait de la Presse. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de » Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, aǔgusto 1905. Kun aldono de l'oficiala protokolaro. - Laǔfon, 1905
» Extraits d'articles de divers journaux français. - Paris, 1905
» Kongresa libro. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Nomaro de la kongresanoj. - 1905
» Oficiala protokolaro de la Unua Kongreso Universala de Esperanto en Boulogne-sur-Mer (aǔgusto 1905). - Paris, 1905
» Sur trois projets présentés au Congrès de Boulogne. - Boulogne-sur-Mer, 1905
» Unua Universala Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 aǔgusto 1905). - Paris, 1906
» 10 cartes postales détachables. - Paris, 1905

2. Esperanto-Weltkongress, Genf 1906

» Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27an de aǔgusto - 5an de septembro 1906). - Paris, 1907
» Extraits d'articles de divers journaux français. - Paris, 1906
» La katolikaj esperantistoj ĉe la II-a Kongreso de Esperanto en Ĝenevo. - 1906
» Le Congrès Espérantiste de Genève. Extrait de la "Revue pédagogique". - Paris, 1906
» Marŝo de esperantistoj. Dediĉita al la IIa Kongreso en Genevo. - Peterburgo, 1906
» Memoraĵo de la Dua Kongreso Universala de Esperanto. - Zuriĥo, 1906
» Nomaro de la kongresanoj. Kun ĝenevaj adresoj. - Genève, 1906
» Parolado ĉe la solena malferma kunsido. - Genève, 1906
» Raporto de l' Organiza Komitato. Pri la kreo de Esperantistaj konsulejoj. - 1906
» Raporto pri la agado de l' Provizora Organiza Komitato inter la 1a kaj 2a Universalaj Kongresoj de Esperanto. - 1906
» Raporto pri la dua kongreso de esperantistoj. - Paris, 1906
» Raporto pri la fondo kaj organizo de la Esperantista Centra Oficejo kaj pri ĝia agado de la 1a oktobro 1905 ĝis la 31a de julio 1906. - 1906
» Tra Mez-Afriko. Parolado kun projekcioj donita al la Dua Universala Kongreso d' Esperanto, en Ĝenevo, je la sabato 1a de septembro 1906. - Bruxelles, 1906
» Unua Protestanta Diservo okaze de l' Dua Universala Kongreso de Esperanto en Ĝenevo (Svisujo). - Biel, 1906

3. Esperanto-Weltkongress, Cambridge 1907

» Bilder vom dritten Esperanto-Kongreß in Cambridge im August 1907. - Dresden, 1907
» Edipeo reĝo, 1a sceno. - Angers, 1907
» Extraits d'articles de divers journaux anglais. Troisième Congrès Universel d'Espéranto. - Paris, 1907
» Festo de La Revuo. Cambridge, 17 de aǔgusto 1907. - Paris, 1907
» Katolikaj kunvenoj dum la Tria Kongreso. - Sainte-Radegonde, 1907
» Kongresa libro. - London, 1907
» La Tria. Notoj pri la Tria Kongreso Esperantista en Cambridge. - Paris, 1908
» La Tria Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1907
» Nomaro de la kongresanoj ĝis aǔgusto 9, 1907. - 1907
» Raporto de la Kongresa Konstanta Komitato. - Cambridge, 1907
» Raporto pri la agado de la Esperantista Centra Oficejo. De aǔgusto 1906 ĝis julio 1907. - Cambridge, 1907
» Tria Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 6). - Paris, 1908

4. Esperanto-Weltkongress, Dresden 1908

» Adresaro de l'kongresanoj. 1a listo. - 1908
» Bericht. - Dresden, 1908
» Esperantistaj portretoj. Memoraĵo de la Kvara Kongreso de Esperanto, Dresden, 22 de aǔgusto 1908. - Paris, 1908
» Ifigenio en Taŭrido prezentata en la Reĝa Operdomo sub direktado de sro Emanuelo Reicher. - Paris, 1908
» Katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto. - Sainte-Radegonde, 1908
» Kongresa gazeto por la IV. Internacia Esperantista Kongreso. - Dresden, 1908
» Kongresa kantareto. - Dresden, 1908
» Kongresa libro. - Dresden, 1908
» Konversacia kalendaro por superjaro 1908. Dediĉita al la Kongreso de Esperanto en Dresden (1908). - Berlin, 1907
» Kvara Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 12). - Paris, 1909
» Kvara Universala Kongreso de Esperanto: aldono: kunvenoj de specialistoj. - Paris, 1909
» Parolo de Dro Zamenhof ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. - Dresden, 1909
» Programo de la katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto. - Sainte-Radegonde, 1908
» Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1908
» Salonblatt. Moderne illustrierte Wochenschrift für Gesellschaft, Theater, Kunst und Sport. - Dresden, 1908
» Tre ĝojigitaj. Prediko okaze de la Kvara Internacia Esperantista Kongreso. - 1908
» Tri unuaktaj komedioj. Ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Aǔgusto 1908. - Berlin, 1908
» Unua listo de l'partoprenontoj al la Kvara Internacia Esperantista Kongreso en Germanujo 1908. - Altona, 1908
» Vizito al Berlin. post la Dresdena kongreso. 24a - 26a aǔgusto 1908. - Berlin, 1908

5. Esperanto-Weltkongress, Barcelona 1909

» Barcelono. Deskriptiva broŝuro dediĉita al la Va Internacia Kongreso de Esperanto. - Barcelono, 1909
» Barcelonon. - Barcelona, 1909
» Burgos (Hispanujo). Invito por la kvina Universala Congreso de Esperanto. - 1908
» Kvina Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1910
» La granda monato de Esperanto. I. La V-a kongreso, II. La Esperanta kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest. - Budapest, 1910
» La rondo. Esperantista danco. - Barcelono, 1909
» Le Congrès Espérantiste de Barcelone. - Paris, 1909
» Libro de la Kvina Internacia Kongreso. - Barcelono, 1909
» Postkongresaj ekskursoj. - Barcelono, 1909
» Poŝkalendaro por la Va Internacia Esperantista Kongreso Barcelono, 5a-11a septembro 1909a. - 1909
» Prezentado de l' "Mistero de l' doloro". Dramo en tri aktoj. - Barcelono, 1909
» Raporto pri la Kvina Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1909
» Speciala instrukcio por la uzo de la francaj fervojoj. - Barcelono, 1909

6. Esperanto-Weltkongress, Washington, D. C. 1910

» Kongresa libro. - Washington, 1910
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a.  - Leipzig, 1912
» La logika bazo de vortfarado en Esperanto. Propono al la Akademio Esperantista okaze de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington 1910. - Genève, 1910
» Oficiala dokumentaro de la 1a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Augsburg 1910, Washington 1910. - Genève, 1910
» Raporto pri la Sesa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1910
» Sesa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1910

7. Esperanto-Weltkongress, Antwerpen 1911

» Antverpeno kaj la Sepa Universala Kongreso de Esperanto. - Antwerpen, 1911
» Cirkulero. - Antverpeno, 1911
» Kongresa gazeto de la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto. - Antverpeno, 1911
» Kongresa libro. - Antwerpen, 1911
» Nomaro de la partoprenantoj en la Sepa Kongreso de Esperanto, Antverpeno, 20-27 aǔgusto 1911, el Skotlando. - 1911
» Oficiala dokumentaro de la 2a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Genève, 1911
» Oficiala dokumentaro de la 2a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Provizora eldono. - Genève, 1911
» Raporto pri la Sepa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1911
» Raporto pri la Subkongreso de Esperanta Psikistaro. - Anvers, 1911
» Sepa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1912

8. Esperanto-Weltkongress, Krakau 1912

» Albumo. - Kraków, 1912
» Albumo de Kraków. Urbo de jubilea kongreso. - Kraków, 1912
» Ilustrita gvidlibro tra Kraków kaj ĉirkauaĵo.. - Kraków, 1912
» Ilustrita gvidlibro tra Zakopane, Tatroj kaj Pieniny. - Kraków, 1912
» Kongresa libro. - Kraków, 1912
» La jubilea kongreso de Esperanto 1912 (la VIIIa kongreso en Kraków). Rememoraĵoj kaj oficialaj dokumentoj. - Purmerend, 1937
» Oficiala dokumentaro de la 3a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Krakovo 1912. - Genève, 1912
» Oficialaj raportoj. - Paris, 1912
» Oka Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1913
» Pered VIII. Mižnarodnim Kongresom Esperantistiv v Krakovi. - L'viv, 1912
» Propaganda piedvojaĝo de Parizo ĝis Krakovo al la VIII Universala Kongreso Esperantista. - Munĥeno, 1912
» Raporto pri la Oka Kongreso. - Paris, 1912

9. Esperanto-Weltkongress, Bern 1913

» Gvidlibro tra Berno. - Berno, 1913
» Kongresa libro. - Bern, 1913
» Naŭa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1914
» Oficiala dokumentaro de la 4a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Berno 1913. 1-a parto (programo, raportoj). - Genève, 1913
» Oficiala dokumentaro de la 4a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Berno 1913. 2-a parto (protokolaro, paroladoj).- Genève, 1913
» Oficiala kongresa gazeto. - Berno, 1913
» Oficiala Programo. - Bern, 1913
» Oficialaj raportoj. - Paris, 1913
» Raporto pri la Naŭa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1913
» Universala poŝtmarko. Raporto al la kvara kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Genève, 1913

10. Esperanto-Weltkongress, Paris 1914

» Deka Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1915
» Ekskursoj proponataj al la kongresanoj post la kongreso. - Paris, 1914
» Esperanto kaj mondamikiĝo. Leteroj al la Mondamikoj. Pro la Deka Kongreso Esperantista. - London, 1914
» Gazeto de la Deka Kongreso. - Paris, 1914
» Listo de la kongresanoj. - Paris, 1914
» Manlibro de la kongresanoj. - Paris, 1914
» Oficiala dokumentaro de la 5a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. 1-a parto (programo, raportoj). - Parizo, 1914 
» Programo. - Paris, 1914

11. Esperanto-Weltkongress, San Francisco 1915

» Dekunua Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1917
» Ilustrita gvidlibro tra San Francisco, Kalifornio. - San Francisco, Calif., 1915

12. Esperanto-Weltkongress, Den Haag 1920

» Dekdua Universala Kongreso de Esperanto. Hago, 8-15 aǔgusto 1920. - Paris, 1921
» Gvidlibro de Hago. Eldonita okaze de la 12a Universala Kongreso de Esperanto en Hago, de 8 - 14 aǔgusto 1920. - Hago, 1920
» Oficiala dokumentaro de la 6a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Hago, 8-15 aǔgusto 1920. - Bern, 1920

13. Esperanto-Weltkongress, Prag 1921

» Dektria Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1922
» La XIIIa. Oficiala organo de la Loka Kongresa Komitato. - Praha, 1921
» Nokto en Karluv Tyn. Triakta komedio (ludita okaze de la XIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Praha). - Praha, 1921
» Oficiala dokumentaro de la 7a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Praha, 31 julio - 6 aǔgusto 1921. - Genève, 1921
» Raporto de la prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. - 1921
» Raporto de la prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio. - Parizo, 1921
» Raporto pri internacia organizo de esperantistoj. - 1921

14. Esperanto-Weltkongress, Helsinki 1922

» Dekkvara Universala Kongreso de Esperanto (Helsinki, 8-16 aǔgusto 1922). - Genève, 1926
Eterna vivo. Parolado ĉe la Esperanta Kongreso en Helsinki, Finland, 9-an de aǔgusto 1922. - Helsinki, 1922
» Kongresa libro. - Helsinki, 1922

15. Esperanto-Weltkongress, Nürnberg 1923

» Adresaro de la aliĝintoj por la XVa Universala Kongreso de Esperanto, Nürnberg. - Nürnberg, 1923
» Bericht über den XV. intern. Esperanto Kongreß in Nürnberg, 2. bis 8. August 1923. - Wien, 1924
» Dekkvina Universala Kongreso de Esperanto. Nürnberg, 2-8 aǔgusto 1923. - Paris, 1925
» Gvidilo tra Nürnberg. Urbo de la Universala Kongreso 1923. - Nürnberg, 1923
» Kongresa libro. - Nürnberg, 1923
» Vogtlando. Gvidlibro okaze de Dekkvina 1923 en Nürnberg. - Auerbach i. V., 1922

16. Esperanto-Weltkongress, Wien 1924

» Deksesa Universala Kongreso de Esperanto (Vieno, 6-14 aǔgusto 1924). - Genève, 1924
» Kongresa bulteno. - Wien, 1924
» Kongresa marŝo. Eldono por fortepiano kaj kantvoĉo. XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Wien, Vieno, en aǔgusto 1924a. - Wien, 1924
» Kongres- kaj Gvidlibro. - Wien, 1924
» La adresaro de la kongresanoj. - Wien, 1924
» Prelego en la TEKA-kunveno de 16. Universala Esperanto-Kongreso. - Wien, 1924

17. Esperanto-Weltkongress, Genf 1925

» Deksepa Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 2-7 aǔgusto 1925). - Genève, 1925
» Hebrea progreso en Palestino. Prezentita al la XVII-a Tutmonda Kongreso de Esperanto en Ĝenevo en aǔgusto 1925. - London, 1925
» Kongresa bulteno. - Ĝenevo, 1925
» Kongresa libro. - Genève 1925
» Skizoj el la deksepa Universala Kongreso de Esperanto. Genève, juillet-août 1925. - Genève, 1925

18. Esperanto-Weltkongress, Edinburgh 1926

» Al kontinentaj partoprenontoj de la dek-oka Univesala Kongreso Esperanto. - 1926
» Koncerto de la Glasgow Orpheus Choir. - Edinburgo, 1926
» Kongresa libro. - Edinburgo, 1926
» Vidaĵoj karakterizaj de Skotlanda pejzaĝo. - Rothesay, 1926

19. Esperanto-Weltkongress, Danzig 1927

» Deknaŭa Universala Kongreso de Esperanto (Danzig, 28 julio - 4 aǔgusto 1927). - Genève, 1927
» Internacia Postkongreso Esperantista. Białystok, 7-8-VIII-1927. - Białystok, 1927
» Kongresa libreto. Internacia Postkongreso Esperantista. - Białystok, 1927
» Kongresa libro. - Danzig, 1927
» Oficiala informilo. - Danzig, 1927
» Raportaro de l' lingvaj institucioj. XIX Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 1927. - Parizo, 1927

20. Esperanto-Weltkongress, Antwerpen 1928

» Antverpeno. Al la 20a Universala Kongreso de Esperanto dediĉita de la urbo Antverpeno (Propaganda kaj Informa Servo). - Antverpeno, 1928
» Dudeka Universala Kongreso de Esperanto (Antwerpen, 3 - 11 aǔgusto 1928). - Genève, 1928
» Haveno de Antverpeno. Ekskurso speciale organizita de la urbestraro por la partoprenantoj de l' 20a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 3-11 aǔgusto 1928. - Antverpeno, 1928
» Kongreslibro. - Antverpeno, 1928
» La Flandra Movado. Klarigata al la partoprenantoj de la XXa Universala Esperanto Kongreso en Antwerpen (3a - 11a de aǔgusto 1928). - Antwerpen, 1928

21. Esperanto-Weltkongress, Budapest 1929

» Dudekunua Universala Kongreso de Esperanto (Budapest, 2-9 aǔgusto 1929). - Genève, 1929
» Kongreslibro. - Budapest, 1929
» Protokolo pri la kunsidoj de la Ĝenerala Estraro de la Esperanto-Movado dum la 21a Universala » Kongreso de Esperanto en Budapest 1929. - Budapest, 1929
» Rapport sur le XXIe Congrès d'Espéranto. Budapest, les 2-9 août 1929. - Budapest, 1929

22. Esperanto-Weltkongress, Oxford 1930

» Dudekdua Universala Kongreso de Esperanto (Oxford 2-9 aǔgusto 1930). - Genève, 1930
Kongresa libro. - Oxford, 1930

23. Esperanto-Weltkongress, Krakau 1931

» Dudektria Universala Kongreso de Esperanto (Kraków 1-8 aǔgusto 1931). - Genève, 1931
» Kongresa libreto. II. Internacia Postkongreso Esperantista. - Białystok, 1931
» Kongresa libro. - Kraków, 1931
» Memorlibro de la tria internacia pedagogia kurso de Esperanto kaj de la seminario por Cseh-metodaj instruistoj, gviditaj de sinjoro Andreo Cseh en Kraków (Pollando) de 20 - 31 julio 1931 (kurso) kaj de 29 julio - 1 aǔgusto 1931 (seminario).- Kraków, 1931
» Oficiala bulteno de XXIII. Universala Esperanto-Kongreso. - Kraków, 1931
» Tekstoj de kongres-kantoj. - Kraków, 1931

24. Esperanto-Weltkongress, Paris 1932

» Bulteno. - Parizo, 17 decembro 1931
» Dudekkvara Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 30 julio - 6 aǔgusto 1932). - Genève, 1932 
» Gvidlibro pri Parizo. Kun du planoj de la urbo kaj listo de la ĉefaj stratoj. - Genève, Paris, 1932
» Kongresa libro. - Paris, 1932
» La gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1932
» Oficiala raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1931. Submetata al la » 24-a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo 1932. - Parizo, 1932

25. Esperanto-Weltkongress, Köln 1933

» Dudekkvina Universala Kongreso de Esperanto (Köln, 29 julio - 5 aǔgusto 1933). - Genève, 1933
» Kongresa libro. - Köln, 1933
» Kongresa jubilea libro. - Köln, 1933
» Oficialaj sciigoj. Bulteno. - Köln, 1933
» Oficiala raportaro. - Köln, 1933
» Protokolo pri la kunsidoj de la Ĝenerala Estraro de la Esperanto-Movado dum la 25-a Universala » Kongreso de Esperanto, Kolonjo 1933. - Köln, 1933
» Raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1932 kaj pri la kunvenoj de UEA dum la kongreso en Köln. - Genève, 1933

26. Esperanto-Weltkongress, Stockholm 1934

» Dudeksesa Universala Kongreso de Esperanto (Stockholm 4-11 aǔgusto 1934). - Genève, 1934
» Gvidlibro pri Stockholm. - Stockholm, 1933
» Kongresa libro. - Stockholm, 1934
» Oficiala raportaro. - Stockholm, 1934

27. Esperanto-Weltkongress, Rom 1935

» Himno "Am-simbolo". 27-a Universala Kongreso de Esperanto en Roma - 1935. - Genua, 1935
» Hymne zum 27. Universalkongresz in Rom. - Genua, 1935
» Kongresa libro. - Roma, 1935
» Oficiala raportaro. - Roma, 1935

28. Esperanto-Weltkongress, Wien 1936

» XIIa Somera Universitato, int. konferenco de instruistoj, int. konferenco de virinoj dum XXVIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Wien, aǔg. 1936. - Wien, 1937
» Kongresa libro. - Wien, 1936
» Programm für den 28. Esperanto-Weltkongress. 5. August - 17. August 1936 "Oesterreich", davon 8. - 15. August 1936 in Wien. - Wien, 1936
» 28a U-Kongreso de Esperanto en Wien (8.-18.VIII.1936) kaj karavanoj. - Bern, 1935

29. Esperanto-Weltkongress, Warschau 1937

» Bulteno. - Varsovio, 1937
» Bulteno n-ro 2. - Varsovio, 1937
» Communiqué. - Warszawa, 1937
» Kongresa libro. - Varsovio, 1937
» La ora jubilea kongreso de Esperanto 1937. Paroladoj faritaj okaze de la 29a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio, 7a-15a de aǔgusto 1937. - Purmerend, 1937
» Mitteilungen. - Warszawa, 1937
» Oficiala komuniko. - Varsovio, 1937
» Ora libro de la Esperanto-movado. 1887 - 1937. - Warschau, 1937
» Report. - Warszawa, 1937

30. Esperanto-Weltkongress, London 1938

» Kongreslibro. - Londono, 1938

31. Esperanto-Weltkongress, Bern 1939

» Ni vokas vin. - Bern, 1938-39
» Oni konstruas landon. Eldono de la Tutmonda Cionista Organizacio Jerusalem, por la 31-a Universala Kongreso de Esperanto en Bern, julio 1939. - 1939

JavaScript deaktiviert oder Chat nicht verfügbar.
Live Chat