Cookie Information
Diese Webseite verwendet Cookies. Bei weiterer Nutzung gehen wir davon aus, dass Sie mit der Nutzung von Cookies einverstanden sind. Impressum

Ludwik L. Zamenhof


1887

» Internationale Sprache. - Warschau
» Język międzynarodowy. - Warszawa
» Langue internationale. - Varsovie
» Meždunarodnyj jazyk. - Varšava

1888

» Aldono al la "Dua libro de l' lingvo internacia". - Varsovie
» Dua libro de l' lingvo internacia. - Warszawa
» Di veltŝprache. - Warszawa
» Vtoraja kniga meždunarodnago jazyka. - Varšava

1889

» An International Language. - New York
» Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo "Esperanto". - Varsovio
» Dr. Esperanto's International Language. Introduction and complete grammar. Por angloj. - Warsaw
» International-deutsches Wörterbuch. Vortaro por germanoj. - Varsovio
» Internationelt Språk. Företal och fullständig lärobok. Por svedoj. - Warschau
» La lingvo internacia. - Riga
» Pribavlenie ko vtoroj knigě meždunarodnago jazyka. - Varšava
» Vtoraja kniga meždunarodnago jazyka. - Varšava
» Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. International-deutscher Theil. - Warschau

1890

» Mokintuve terptautiszkos kalbos. - Tilžeje
» Uplná uĉebnice mezinárodni řeĉi dra. Esperanta. - V Pardubich

1891

» Die Weltsprache "Esperanto". Vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern. - Nürnberg

1892

» Dua libro de l' lingvo internacia. - Warszawa
» "Ėsperanto". Meždunarodnyj jazyk. - St. Peterburg

1893

» A lingua universal Esperanto. Methodo completo comprehendendo dois voccabularios. - Nurembergo
» Langue internationale "Esperanto". Introduction et manuel. - Épernay
» Lärobok med fullständig Esperantsk-svensk ordbok. - Upsala
» Svensk-esperantisk ordbok. - Upsala

1894

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. - Varsovio
» Grosses Deutsch-Esperantistisches Wörterbuch. - Odeso
» Hamleto. Reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. Von William Shakespeare, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Nurnbergo

1895

» Meždunarodnyj jazyk "Ėsperanto". - Varšava
» O języku międzynarodowym "Esperanto". - Warszawa
» Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto". - S.-Peterburg

1896

» Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". - Varsovie
» Polnyj slovar Esperantskago (meždunarodnago) jazyka. Ĉast russko-esperantskaja. 2. Aufl. - Varšava

1897

» Choix d'une langue internationale. - St. Peterburg
» Esperantisk-svensk ordbok. 1. Aufl. - Upsala
» Esperantistk-svensk ordbok. 2. Aufl. - Upsala
» Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 3. Aufl. - Paris
» Wahl einer internationalen Sprache. - St. Peterburg

1898

» A few words on the international language "Esperanto". - Upsala
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 2. Aufl. - Varsovio
» Meždunarodnyj jazyk "Ėsperanto". - Varšava

1899

» Kratki svěděnija za meždunarodnij jazik "Esperanto". - Varna
» Langue internationale "Esperanto". Manuel complet avec double dictionnaire. 4. Aufl. - Paris
» Svensk-esperantisk ordbok. 2. Aufl. - Upsala

1900

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Warszawa
» Mezinárodni řeč Esperanto. - Bystřice

1901

» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4. Aufl. - Varsovio
» Gillelizm. Proekt rěšenija evrejskago voprosa. - St. Peterburg
» Manual para aprender la lengua internacional Esperanto. - Lima

1902

» Het Esperanto. - Brugge

1903

» Key to the "Ekzercaro" (collection of exercises) of the international language "Esperanto". - Kighley

1904

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". 4. Aufl. - Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4. Aufl. - Varsovio
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 3. Aufl. Von William Shakespeare, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Wörterbuch Deutsch-Esperanto. - Berlin

1905

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. - Paris

1906

» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Bordighera
» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto". - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 3. Aufl. - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 4. Aufl. - Paris
» Fundamenta vortaro Esperanto-pola. Słownik Esperancko-polski. - Warszawa
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 4. Aufl. - Paris
» Parolado ĉe la solena malferma kunsido. - Genève
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. - Paris

1907

» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 2. Aufl. - Paris
» Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. - Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 5. Aufl. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono greka. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. 2. Aufl. - Paris
» Fundamento de Esperanto. - Livorno
» Jezyk miedzynarodowy. Przedmowa i podrecznik kompletny. Por Poloj. Slownik esperancko-polski i polsko-esperancki. - Warszawa
» La predikanto. Libro el la Biblio. Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» La revizoro. Von Nikolai Wassiljewitsch Gogol, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» La virineto de maro. Von Hans Christian Andersen, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Pri reformoj en Esperanto. Artikoloj publikigitaj en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894. - Coulommiers
» Pri reformoj en Esperanto. Aldonaĵo. - Coulommiers
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. - Berlin
» Základy medzinárodnej reči Esperanto. - Turčiansky Sv. Martin

1908

» Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj. - Paris
» Deveno kaj historio de Esperanto. Letero pri la deveno de Esperanto, paroladoj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj, deklaracio pri esperantismo, pri evolucio de Esperanto, himno esperantista. - Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono rumana. - Bucureşti
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. Von Molière, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. Von Johann Wolfgang von Goethe, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. Von Friedrich Schiller, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 2. Aufl. - Berlin
» Traduzione italiana dell' "Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof. 3. Aufl. - Paris

1909

» El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 6. Aufl. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono bohema. - Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono hungara. - Budapest
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 5. Aufl. Von William Shakespeare, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Origine dell' Esperanto. Lingua ausiliare internazionale publicata nel 1887 dall' autore L. Zamenhof. - Castellammare
» Parolo ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. - Dresden
» Polnyj slovar meždunarodnago jazyka "Esperanto". Ĉast Esperantsko-russkaja. - Moskva

1910

» Al la membroj de la Lingva Komitato.
» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 3. Aufl. - Paris
» Esperanto: eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Fundamenta gramatiko, ekzercaro. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Universala vortaro. - Paris
» La batalo de l' vivo. Von Charles Dickens, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - London
» Letero pri la deveno de Esperanto. Eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko. - Hranice
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". - Paris
» Marta. Rakonto. Von Eliza Orzeszkowa, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Meždunarodnyj jazyk "Ėsperanto". - Varšava
» Polnyj slovar Esperantskago (meždunarodnago) jazyka. Ĉast russko-esperantskaja. - Varšava
» Proverbaro Esperanta. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 3. Aufl. - Berlin

1911

» Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale "Esperanto". 2. Aufl. - Varsovie
» Essenza e avvenire dell' idea d' una lingua internazionale. - Pavia
» Genezo (= La Biblio, 1. libro). Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a. - Leipzig
» Libro de kantoj. Unua serio. Von Heinrich Heine, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Leipzig

1912

» Eliro (= La Biblio, 2. libro). Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Esperanto. A new international language.
» Gentoj kaj lingvo internacia. Memuaro. - Leipzig
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aŭgusto en 1910-a. 2. Aufl. - Leipzig
» Levidoj (= La Biblio, 3. libro). Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Libro de kantoj. Unua serio. 2. Aufl. Von Heinrich Heine, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Gr. Tabarz
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en "La Revuo". 2. Aufl. - Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 4. Aufl. - Berlin
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. Eldono armena. - Paris

1913

» Deklaracio pri homaranismo. - Madrid
» Der Homaranismus. - Lausanne
» Fundamento de Esperanto. Eldono hispana. - Paris
» Lingvaj respondoj (nova serio). - Paris

1914

» Nombroj (= La Biblio, 4. libro). Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Readmono (= La Biblio, 5. libro). Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Vortoj de Zamenhof. - Praha

1918

» Frazeologio-proverbaro Esperanta-portugala. El "Proverbaro" de Dro L. L. Zamenhof. - Rio de Janeiro

1919

» Di veltŝprache. Por izraelidoj. - Warszawa

1920

» An international language: the problem and its solution. - London
» Die Entstehung der Esperanto-Sprache. Aus einem Privatbrief. - Berlin
» Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto".
» O meždunarodnom jazykě. - Dmitrievsk

1921

» Dua ekzercaro de lingvo internacia Esperanto kun itala traduko. - S. Vito al Tagliamento

1922

» Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. - Paris
» Post la granda milito. Alvoko al la diplomatoj. - S. Vito al Tagliamento

1923

» Ekzercaro eltirita el "Fundamento de Esperanto". 3. Aufl. - Berlin
» Fabeloj. 1. Teil. Von Hans Christian Andersen, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris

1924

» El dramoj. Fragmentoj de "Ifigenio en Taŭrido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller. 2. Aufl. Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Molière. 2. Aufl. Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Berlin
» El la Biblio. Elektitaj ĉapitroj de la "Psalmaro", "Sentencoj de Salomono" kaj "Predikanto". 3. Aufl. Übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 10. Aufl. - Paris
» Четвърта конгресна реч. - София
» Реч на д-р Л. Л. Заменхоф при откриването на третия Есперантски конгрес в Кембридж, 12. август, 1907 г. - Sofija

1925

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 6. Aufl. - Paris
» Lingvaj respondoj (plena kolekto). - Paris
» Proverbaro Esperanta. Laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof aranĝis L. L. Zamenhof. 2. Aufl. - Paris

1926

» Fabeloj. 1. Teil. 2. Aufl. Von Hans Christian Andersen, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Fabeloj. 2. Teil. Von Hans Christian Andersen, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris

1927

» Esenco de la lingvo internacia Esperanto. - Tokio
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 11. Aufl. - Paris

1928

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. 7. Aufl. - Paris

1929

» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 12. Aufl. - Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono flandra-holanda. 2. Aufl. - Paris
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 7. Aufl. Von William Shakespeare, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Poezioj de L. L. Zamenhof skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul. - Issy-les-Moulineaux

1930

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. - Canton
» Georgo Dandin. Komedio en tri aktoj. 3. Aufl. Von Molière, übersetzt von Ludwik Zamenhof. - Paris
» Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof. - Tokio

 
JavaScript deaktiviert oder Chat nicht verfügbar.
Live Chat