Esperanto-Weltkongresse

1. Esperanto-Weltkongress, Boulogne-sur-Mer, 1905
Adresaro de la kongresanoj en Boulogne-sur-Mer 1905. - Boulogne-sur-Mer, 1905
Adresaro de UK-anoj 1905. - Boulogne-sur-Mer, 1905
Compte-rendu extrait de la Presse. - Boulogne-sur-Mer, 1905
Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, aǔgusto 1905. Kun aldono de l'oficiala protokolaro. - Laǔfon, 1905
Extraits d'articles de divers journaux français. - Paris, 1905
Kongresa libro. - Boulogne-sur-Mer, 1905
Nomaro de la kongresanoj. - 1905
Oficiala protokolaro de la Unua Kongreso Universala de Esperanto en Boulogne-sur-Mer (aǔgusto 1905). - Paris, 1905
Sur trois projets présentés au Congrès de Boulogne. - Boulogne-sur-Mer, 1905
Unua Universala Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 aŭgusto 1905). - Paris, 1906
10 cartes postales détachables. - Paris, 1905
2. Esperanto-Weltkongress, Genf 1906
Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27an de aŭgusto - 5an de septembro 1906). - Paris, 1907
Extraits d'articles de divers journaux français. - Paris, 1906
La katolikaj esperantistoj ĉe la II-a Kongreso de Esperanto en Ĝenevo. - 1906
Le Congrès Espérantiste de Genève. Extrait de la "Revue pédagogique". - Paris, 1906
Marŝo de esperantistoj. Dediĉita al la IIa Kongreso en Genevo. - Peterburgo, 1906
Memoraĵo de la Dua Kongreso Universala de Esperanto. - Zuriĥo, 1906
Nomaro de la kongresanoj. Kun ĝenevaj adresoj. - Genève, 1906
Parolado ĉe la solena malferma kunsido. - Genève, 1906
Raporto de l' Organiza Komitato. Pri la kreo de Esperantistaj konsulejoj. - 1906
Raporto pri la agado de l' Provizora Organiza Komitato inter la 1a kaj 2a Universalaj Kongresoj de Esperanto. - 1906
Raporto pri la dua kongreso de esperantistoj. - Paris, 1906
Raporto pri la fondo kaj organizo de la Esperantista Centra Oficejo kaj pri ĝia agado de la 1a oktobro 1905 ĝis la 31a de julio 1906. - 1906
Tra Mez-Afriko. Parolado kun projekcioj donita al la Dua Universala Kongreso d' Esperanto, en Ĝenevo, je la sabato 1a de septembro 1906. - Bruxelles, 1906
Unua Protestanta Diservo okaze de l' Dua Universala Kongreso de Esperanto en Ĝenevo (Svisujo). - Biel, 1906
3. Esperanto-Weltkongress, Cambridge 1907
Bilder vom dritten Esperanto-Kongreß in Cambridge im August 1907. - Dresden, 1907
Edipeo reĝo, 1a sceno. - Angers, 1907
Extraits d'articles de divers journaux anglais. Troisième Congrès Universel d'Espéranto. - Paris, 1907
Festo de La Revuo. Cambridge, 17 de aǔgusto 1907. - Paris, 1907
Katolikaj kunvenoj dum la Tria Kongreso. - Sainte-Radegonde, 1907
Kongresa libro. - London, 1907
La Tria. Notoj pri la Tria Kongreso Esperantista en Cambridge. - Paris, 1908
La Tria Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1907
Nomaro de la kongresanoj ĝis aǔgusto 9, 1907. - 1907
Raporto de la Kongresa Konstanta Komitato. - Cambridge, 1907
Raporto pri la agado de la Esperantista Centra Oficejo. De aǔgusto 1906 ĝis julio 1907. - Cambridge, 1907
Tria Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 6). - Paris, 1908
4. Esperanto-Weltkongress, Dresden 1908
Adresaro de l'kongresanoj. 1a listo. - 1908
Bericht. - Dresden, 1908
Esperantistaj portretoj. Memoraĵo de la Kvara Kongreso de Esperanto, Dresden, 22 de aŭgusto 1908. - Paris, 1908
Ifigenio en Taŭrido prezentata en la Reĝa Operdomo sub direktado de sro Emanuelo Reicher. - Paris, 1908
Katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto. - Sainte-Radegonde, 1908
Kongresa gazeto por la IV. Internacia Esperantista Kongreso. - Dresden, 1908
Kongresa kantareto. - Dresden, 1908
Kongresa libro. - Dresden, 1908
Konversacia kalendaro por superjaro 1908. Dediĉita al la Kongreso de Esperanto en Dresden (1908). - Berlin, 1907
Kvara Universala Kongreso de Esperanto (= Esperantista dokumentaro 12). - Paris, 1909
Kvara Universala Kongreso de Esperanto: aldono: kunvenoj de specialistoj. - Paris, 1909
Parolo de Dro Zamenhof ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. - Dresden, 1909
Programo de la katolikaj kunvenoj dum la Kvara Kongreso de Esperanto. - Sainte-Radegonde, 1908
Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1908
Salonblatt. Moderne illustrierte Wochenschrift für Gesellschaft, Theater, Kunst und Sport. - Dresden, 1908
Tre ĝojigitaj. Prediko okaze de la Kvara Internacia Esperantista Kongreso. - 1908
Tri unuaktaj komedioj. Ludataj dum la 4a Internacia Esperantista Kongreso en Dresden, Aŭgusto 1908. - Berlin, 1908
Unua listo de l'partoprenontoj al la Kvara Internacia Esperantista Kongreso en Germanujo 1908. - Altona, 1908
Vizito al Berlin. post la Dresdena kongreso. 24a - 26a aŭgusto 1908. - Berlin, 1908
5. Esperanto-Weltkongress, Barcelona 1909
Barcelono. Deskriptiva broŝuro dediĉita al la Va Internacia Kongreso de Esperanto. - Barcelono, 1909
Barcelonon. - Barcelona, 1909
Burgos (Hispanujo). Invito por la kvina Universala Congreso de Esperanto. - 1908
Kvina Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1910
La granda monato de Esperanto. I. La V-a kongreso, II. La Esperanta kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest. - Budapest, 1910
La rondo. Esperantista danco. - Barcelono, 1909
Le Congrès Espérantiste de Barcelone. - Paris, 1909
Libro de la Kvina Internacia Kongreso. - Barcelono, 1909
Postkongresaj ekskursoj. - Barcelono, 1909
Poŝkalendaro por la Va Internacia Esperantista Kongreso Barcelono, 5a-11a septembro 1909a. - 1909
Prezentado de l' "Mistero de l' doloro". Dramo en tri aktoj. - Barcelono, 1909
Raporto pri la Kvina Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1909
Speciala instrukcio por la uzo de la francaj fervojoj. - Barcelono, 1909
6. Esperanto-Weltkongress, Washington, D. C. 1910
Kongresa libro. - Washington, 1910
Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aŭgusto en 1910-a.  - Leipzig, 1912
La logika bazo de vortfarado en Esperanto. Propono al la Akademio Esperantista okaze de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington 1910. - Genève, 1910
Oficiala dokumentaro de la 1a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Augsburg 1910, Washington 1910. - Genève, 1910
Raporto pri la Sesa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1910
Sesa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1910
7. Esperanto-Weltkongress, Antwerpen 1911
Antverpeno kaj la Sepa Universala Kongreso de Esperanto. - Antwerpen, 1911
Cirkulero. - Antverpeno, 1911
Kongresa gazeto de la Sepa Internacia Kongreso de Esperanto. - Antverpeno, 1911
Kongresa libro. - Antwerpen, 1911
Nomaro de la partoprenantoj en la Sepa Kongreso de Esperanto, Antverpeno, 20-27 aŭgusto 1911, el Skotlando. - 1911
Oficiala dokumentaro de la 2a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. - Genève, 1911
Oficiala dokumentaro de la 2a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Provizora eldono. - Genève, 1911
Raporto pri la Sepa Kongreso de Esperantistoj. - Paris, 1911
Raporto pri la Subkongreso de Esperanta Psikistaro. - Anvers, 1911
Sepa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1912
8. Esperanto-Weltkongress, Krakau 1912
Albumo. - Kraków, 1912
Albumo de Kraków. Urbo de jubilea kongreso. - Kraków, 1912
Ilustrita gvidlibro tra Kraków kaj ĉirkauaĵo. - Kraków, 1912
Ilustrita gvidlibro tra Zakopane, Tatroj kaj Pieniny. - Kraków, 1912
Kongresa libro. - Kraków, 1912
La jubilea kongreso de Esperanto 1912 (la VIIIa kongreso en Kraków). Rememoraĵoj kaj oficialaj dokumentoj. - Purmerend, 1937
Oficiala dokumentaro de la 3a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Krakovo 1912. - Genève, 1912
Oficialaj raportoj. - Paris, 1912
Oka Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1913
Pered VIII. Mižnarodnim Kongresom Esperantistiv v Krakovi. - L'viv, 1912
Propaganda piedvojaĝo de Parizo ĝis Krakovo al la VIII Universala Kongreso Esperantista. - Munĥeno, 1912
Raporto pri la Oka Kongreso. - Paris, 1912
9. Esperanto-Weltkongress, Bern 1913
10. Esperanto-Weltkongress, Paris 1914
Deka Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1915
Ekskursoj proponataj al la kongresanoj post la kongreso. - Paris, 1914
Esperanto kaj mondamikiĝo. Leteroj al la Mondamikoj. Pro la Deka Kongreso Esperantista. - London, 1914
Gazeto de la Deka Kongreso. - Paris, 1914
Listo de la kongresanoj. - Paris, 1914
Manlibro de la kongresanoj. - Paris, 1914
Oficiala dokumentaro de la 5a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. 1-a parto (programo, raportoj). - Parizo, 1914 
Programo. - Paris, 1914
11. Esperanto-Weltkongress, San Francisco 1915
Dekunua Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1917
Ilustrita gvidlibro tra San Francisco, Kalifornio. - San Francisco, Calif., 1915
12. Esperanto-Weltkongress, Den Haag 1920
Dekdua Universala Kongreso de Esperanto. Hago, 8-15 aŭgusto 1920. - Paris, 1921
Gvidlibro de Hago. Eldonita okaze de la 12a Universala Kongreso de Esperanto en Hago, de 8 - 14 aŭgusto 1920. - Hago, 1920
Oficiala dokumentaro de la 6a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Hago, 8-15 aŭgusto 1920. - Bern, 1920
13. Esperanto-Weltkongress, Prag 1921
Dektria Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1922
La XIIIa. Oficiala organo de la Loka Kongresa Komitato. - Praha, 1921
Nokto en Karluv Tyn. Triakta komedio (ludita okaze de la XIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Praha). - Praha, 1921
Oficiala dokumentaro de la 7a kongreso de Universala Esperanto-Asocio, Praha, 31 julio - 6 aŭgusto 1921. - Genève, 1921
Raporto de la prezidanto de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. - 1921
Raporto de la prezidanto de la Lingva Komitato kaj Akademio. - Parizo, 1921
Raporto pri internacia organizo de esperantistoj. - 1921
14. Esperanto-Weltkongress, Helsinki 1922
Dekkvara Universala Kongreso de Esperanto (Helsinki, 8-16 aŭgusto 1922). - Genève, 1926
Eterna vivo. Parolado ĉe la Esperanta Kongreso en Helsinki, Finland, 9-an de aǔgusto 1922. - Helsinki, 1922
Kongresa libro. - Helsinki, 1922
15. Esperanto-Weltkongress, Nürnberg 1923
16. Esperanto-Weltkongress, Wien 1924
Deksesa Universala Kongreso de Esperanto (Vieno, 6-14 aŭgusto 1924). - Genève, 1924
Kongresa bulteno. - Wien, 1924
Kongresa marŝo. Eldono por fortepiano kaj kantvoĉo. XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Wien, Vieno, en aŭgusto 1924a. - Wien, 1924
Kongres- kaj Gvidlibro. - Wien, 1924
La adresaro de la kongresanoj. - Wien, 1924
Prelego en la TEKA-kunveno de 16. Universala Esperanto-Kongreso. - Wien, 1924
17. Esperanto-Weltkongress, Genf 1925
Deksepa Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 2-7 aŭgusto 1925). - Genève, 1925
Hebrea progreso en Palestino. Prezentita al la XVII-a Tutmonda Kongreso de Esperanto en Ĝenevo en aŭgusto 1925. - London, 1925
Kongresa bulteno. - Ĝenevo, 1925
Kongresa libro. - Genève 1925
Skizoj el la deksepa Universala Kongreso de Esperanto. Genève, juillet-août 1925. - Genève, 1925
18. Esperanto-Weltkongress, Edinburgh 1926
Al kontinentaj partoprenontoj de la dek-oka Univesala Kongreso Esperanto. - 1926
Koncerto de la Glasgow Orpheus Choir. - Edinburgo, 1926
Kongresa libro. - Edinburgo, 1926
Vidaĵoj karakterizaj de Skotlanda pejzaĝo. - Rothesay, 1926
19. Esperanto-Weltkongress, Danzig 1927
Deknaŭa Universala Kongreso de Esperanto (Danzig, 28 julio - 4 aŭgusto 1927). - Genève, 1927
Kongresa libreto. Internacia Postkongreso Esperantista. - Białystok, 1927
Kongresa libro. - Danzig, 1927
Oficiala informilo. - Danzig, 1927
Raportaro de l' lingvaj institucioj. XIX Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 1927. - Parizo, 1927
20. Esperanto-Weltkongress, Antwerpen 1928
Antverpeno. Al la 20a Universala Kongreso de Esperanto dediĉita de la urbo Antverpeno (Propaganda kaj Informa Servo). - Antverpeno, 1928
Dudeka Universala Kongreso de Esperanto (Antwerpen, 3 - 11 aŭgusto 1928). - Genève, 1928
Haveno de Antverpeno. Ekskurso speciale organizita de la urbestraro por la partoprenantoj de l' 20a Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno 3-11 aŭgusto 1928. - Antverpeno, 1928
Kongreslibro. - Antverpeno, 1928
La Flandra Movado. Klarigata al la partoprenantoj de la XXa Universala Esperanto Kongreso en Antwerpen (3a - 11a de aǔgusto 1928). - Antwerpen, 1928
21. Esperanto-Weltkongress, Budapest 1929
Dudekunua Universala Kongreso de Esperanto (Budapest, 2-9 aŭgusto 1929). - Genève, 1929
Kongreslibro. - Budapest, 1929
Protokolo pri la kunsidoj de la Ĝenerala Estraro de la Esperanto-Movado dum la 21a Universala Kongreso de Esperanto en Budapest 1929. - Budapest, 1929
Rapport sur le XXIe Congrès d'Espéranto. Budapest, les 2-9 août 1929. - Budapest, 1929
22. Esperanto-Weltkongress, Oxford 1930
23. Esperanto-Weltkongress, Krakau 1931
24. Esperanto-Weltkongress, Paris 1932
Bulteno. - Parizo, 17 decembro 1931
Dudekkvara Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 30 julio - 6 aŭgusto 1932). - Genève, 1932 
Gvidlibro pri Parizo. Kun du planoj de la urbo kaj listo de la ĉefaj stratoj. - Genève, Paris, 1932
Kongresa libro. - Paris, 1932
La gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de Esperanto. - Paris, 1932
Oficiala raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1931. Submetata al la 24-a Universala Kongreso de Esperanto, Parizo 1932. - Parizo, 1932
25. Esperanto-Weltkongress, Köln 1933
27. Esperanto-Weltkongress, Rom 1935
28. Esperanto-Weltkongress, Wien 1936
XIIa Somera Universitato, int. konferenco de instruistoj, int. konferenco de virinoj dum XXVIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Wien, aǔg. 1936. - Wien, 1937
Kongresa libro. - Wien, 1936
Programm für den 28. Esperanto-Weltkongress. 5. August - 17. August 1936 "Oesterreich", davon 8. - 15. August 1936 in Wien. - Wien, 1936
28a U-Kongreso de Esperanto en Wien (8.-18.VIII.1936) kaj karavanoj. - Bern, 1935
29. Esperanto-Weltkongress, Warschau 1937
Bulteno. - Varsovio, 1937
Bulteno n-ro 2. - Varsovio, 1937
Communiqué. - Warszawa, 1937
Kongresa libro. - Varsovio, 1937
La ora jubilea kongreso de Esperanto 1937. Paroladoj faritaj okaze de la 29a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio, 7a-15a de aŭgusto 1937. - Purmerend, 1937
Mitteilungen. - Warszawa, 1937
Oficiala komuniko. - Varsovio, 1937
Ora libro de la Esperanto-movado. 1887 - 1937. - Warschau, 1937
Report. - Warszawa, 1937
30. Esperanto-Weltkongress, London 1938
Kongreslibro. - Londono, 1938

 


last update 03.09.2016